Llyfr 1: Cadi y Cyfaill Da

Mae Twm yn teimlo’n unig ac yn drist, ond ar ôl treulio amser gyda phobl eraill mae e’n teimlo’n well.

0:00/0:00

Llyfr 2: Y Diwrnod Perffaith

Mae Siôn a Cadi’n galw heibio cartref Twm ar ddiwrnod glawog. Mae Cadi wedi derbyn bocs paent ar ei phen-blwydd ac mae Siôn yn ei dysgu sut i beintio.

0:00/0:00

Llyfr 3: Antur yn yr Ardd

Mae Twm wedi cyffroi gan fod Siôn a Cadi am alw heibio i chwarae pêl-droed. Ond bydd yn rhaid iddo dacluso’r ardd yn gyntaf.

0:00/0:00

Llyfr 4: Am Dro i Weld y Byd!

Mae’n hydref, ac mae Twm a’i ffrindiau’n mwynhau mynd ar Daith Arsylwi yn y goedwig

0:00/0:00

Llyfr 5: Anrheg Annwyl Siôn

Mae Twm yn derbyn hadau blodau yn y post gan ei ffrind, Siôn. Mae o’n dysgu beth sydd ei angen ar blanhigion i dyfu, a bod rhannu gydag eraill yn deimlad braf.

0:00/0:00