Llyfr 1: Cadi y Cyfaill Da

Mae Twm yn teimlo’n unig ac yn drist, ond ar ôl treulio amser gyda phobl eraill mae e’n teimlo’n well.

0:00/0:00

Llyfr 2: Y Diwrnod Perffaith

Mae Siôn a Cadi’n galw heibio cartref Twm ar ddiwrnod glawog. Mae Cadi wedi derbyn bocs paent ar ei phen-blwydd ac mae Siôn yn ei dysgu sut i beintio.

0:00/0:00

Llyfr 3: Antur yn yr Ardd

Mae Twm wedi cyffroi gan fod Siôn a Cadi am alw heibio i chwarae pêl-droed. Ond bydd yn rhaid iddo dacluso’r ardd yn gyntaf.

0:00/0:00

Llyfr 4: Am Dro i Weld y Byd!

Mae’n hydref, ac mae Twm a’i ffrindiau’n mwynhau mynd ar Daith Arsylwi yn y goedwig

0:00/0:00

Llyfr 5: Anrheg Annwyl Siôn

Mae Twm yn derbyn hadau blodau yn y post gan ei ffrind, Siôn. Mae o’n dysgu beth sydd ei angen ar blanhigion i dyfu, a bod rhannu gydag eraill yn deimlad braf.

0:00/0:00
Prynwch

Ar gael yn unigol

neu 

 fel pecyn 5 llyfr!

Cysylltu â’r bobl o’ch cwmpas. Gyda theulu, ffrindiau, cydweithwyr a chymdogion. Gartref, yn y gwaith, yn yr ysgol neu yn eich cymuned leol. Meddyliwch am y cysylltiadau hyn fel conglfeini eich bywyd a threuliwch amser yn eu datblygu. Bydd adeiladu’r cysylltiadau hyn yn eich cefnogi a’ch cyfoethogi bob dydd.

Rhowch gynnig ar rywbeth newydd neu ailgydiwch mewn hen ddiddordeb. Cofrestrwch ar gwrs arbennig. Cymrwch gyfrifoldeb gwahanol yn y gwaith. Trwsiwch feic. Dysgwch sut i chwarae offeryn neu sut i goginio eich hoff fwyd. Gosodwch her y byddwch yn mwynhau ei chyflawni. Bydd dysgu pethau newydd yn eich gwneud yn fwy hyderus, yn ogystal â bod yn hwyl.

Ewch am dro neu ewch i redeg. Camwch i’r awyr agored. Beiciwch. Chwaraewch gêm. Garddiwch. Dawnsiwch. Mae ymarfer corff yn gwneud i chi deimlo’n dda. Yn bwysicaf oll, dewch o hyd i weithgaredd corfforol rydych chi’n ei fwynhau ac sy’n addas ar gyfer eich lefel symudedd a ffitrwydd.

Byddwch yn chwilfrydig. Sylwch ar brydferthwch. Sylwch ar yr anarferol. Sylwch ar y newid yn y tymhorau. Mwynhewch y foment, p’un ai a ydych chi’n cerdded i’r gwaith, yn bwyta cinio neu’n siarad â ffrindiau. Byddwch yn ymwybodol o’r byd o’ch cwmpas a’r hyn rydych chi’n ei deimlo. Bydd myfyrio ar eich profiadau yn eich helpu i werthfawrogi’r hyn sy’n bwysig i chi.

Gwnewch rywbeth ffeind i ffrind, neu ddieithryn. Diolchwch i rywun. Gwenwch. Gwirfoddolwch eich amser. Ymunwch â grŵp cymunedol. Edrychwch tuag allan, yn ogystal â thuag i mewn. Mae gweld y cysylltiad rhyngoch chi eich hun, a’ch hapusrwydd, â’r gymuned ehangach, yn gallu bod yn hynod o werthfawr ac mae’n creu cysylltiadau â’r bobl o’ch cwmpas.